U osvit mraka

Spavao sam nogu otkrivenih,

snova ni malo smislenih,

formatiram hard u ntfs,

system32 I hate you!

Buđenje u lokvi, to znoj zovu,

ko da bio sam lovina u lovu,

Bili se razvodi zbog malog šprica,

ugradio čip pa sa njim prca.

Neću da se bodem ni za 3K kinti….